Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

09.11.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 01.10.2016: Nordeuropa
Stand: 19.08.2016: Südeuropa, USA