29.04.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)