06.05.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)