Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

29.10.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 16.10.2015: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 09.10.2015: USA