Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

04.11.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 23.10.2015: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 16.10.2015: USA