Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

12.12.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 04.12.2015: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 20.11.2015: USA