Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

20.01.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 08.01.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 11.01.2016: USA