Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

05.02.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 29.01.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 22.01.2016: USA