Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

24.03.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 04.03.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 26.02.2016: USA