Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

02.04.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 18.03.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 04.03.2016: USA