Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

24.06.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 03.06.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 20.05.2016: USA