Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

30.07.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 24.06.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 03.06.2016: USA