09.07.18

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)