Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

11.03.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Zum Thema:
Aktuelle Stahlpreise pro Tonne per 08.03.2015