24.07.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)