28.08.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)