16.09.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)