Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

08.12.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 27.11.2015: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 20.11.2015: USA