Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

24.01.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 15.01.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 15.01.2016: USA