Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

20.02.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 12.02.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 12.02.2016: USA