Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

27.04.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 08.04.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 01.04.2016: USA