Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

11.05.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 22.04.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 08.04.2016: USA