Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

31.05.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 06.05.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 29.04.2016: USA