Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

03.06.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 13.05.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 06.05.2016: USA