01.09.17

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)