Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

17.07.18

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Weiterlesen:
Aktuelle Stahlpreise pro Tonne (1.000 kg) - Westeuropa/USA