01.10.18

Diagramme Stahlpreise Warmband Westeuropa vs. USA


Zum Thema: Aktuelle Stahlpreise pro Tonne (1.000 kg) - Westeuropa/USA