19.06.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Zum Thema:
Aktuelle Stahlpreise pro Tonne per 14.06.2015
Aktuelle Stahlpreise pro Tonne per 30.11.2014