Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

20.08.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 01.07.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 24.06.2016: USA