Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

06.10.16

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 05.08.2016: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 05.08.2016: USA