Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

12.11.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 30.10.2015: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 23.10.2015: USA