Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

18.11.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 06.11.2015: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 30.10.2015: USA