Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

01.12.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 20.11.2015: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 06.11.2015: USA