Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)

23.12.15

Diagramme Stahlpreisentwicklung (Euro pro Tonne)Stand: 11.12.2015: Nordeuropa, Südeuropa
Stand: 04.12.2015: USA